October, 2017

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: October 27, 2017

REFLEKSYON KONSEY EKZEKITIF LIPOUFANM

REFLEKSYON KONSÈY EKZEKITIF LIPOUFANM
SOU LA VI MOUN CHAK JOU NAN PEYI D’AYITI.

Yon 26 octòb 1996, Lig Pouvwa Fanm te pran nesans nan sousi pou ranfòse lit pou dwa politik fanm respekte. Nou fè fas a tout difikilte batay la mande. Akonpaye medam yo nan kous eletoral, kòman pou yo rive pran yon post elektif. Nou kwè anpil nan fomansyon ak edikasyon, tankou nou toujou di l « KONESANS SE POUVWA, POUVWA FANM SE FOMASYON FANM»

Jounen jodia fas ak gwo danje sosyete a ekspoze nou ouvri chan aksyon nou pou nou bay pi plis priyorite ak fanmi. Vle pa vle n’ap toujou fè devwa nou ak sans moral. Paske nou se model ak limyè pou sila yo k’ap vini. Pote konsey ak pwopozisyon pou dirijan yo ak popilasyon an.

Pandan n’ap di Lig la bòn fèt pou ven e en (21) lane li gen sou tèt li, n’ap patajè yon ti refleksyon sou jan sitiyasyon an ye nan peyi d’Ayiti jodia.

Nou konstate avek lapenn ki jan ensekirite a ak enpinite ap taye banda pi red nan peyi a, pèsonn pa epaye menm polisye ki nan machin la polis ak tout inifòm li sou li ap naje nan san li anba bal bandi jan sa sot pase sou bisantnè a tou prè pakè Pòtoprens.

Se la jounen tankou lan nwit moun ap tande son katouch k’ap chante medsen san fwontyè ap resevwa ak tout lè moun ki blese ak bal.

Vyolans sou tout fòm. Swit a piblikasyon bidjè lwa finans 2017- 2018 la, sa fè gwo leve kanpe nan plisyè vil nan peyi a, tankou : Ench, Tigwav, Kay, Wanament ak Pòtoprens, kote moun blese, mouri, vit machin kwaze anba kout ròch, anpil machin boule, kelkeswa eta l, byen moun pa respekte e yo pa pwoteje.

Kriz andedan tribinal, la jistis peyi d’Ayiti ap mache kloutoup kloutap, gen plisyè mwa kote grefye ak jij nan tribinal yo te kanpe travay pou reklame meyè kondisyon travay ak pi bon salè. Sa ki ogmante moun andedan prizon pi plis, yo pase plis tan pou jwenn jij ki pou tande yo.

Depi lavey rewouvèti lekol otorite yo koupe yon branch nan wout ki desèvi moun ki abite e k’ap frekante gwan Sid la ak yon bon pati nan depatman Lwes peyi a.

Sa kreye yon blokis tèt chaje san nou pa bliye montay fatwa ke yo retire nan ravin bwadchenn nan. Soti kafou pou rive potay Leogan, pèsonn de fason egzat paka di w konbyen tan sa ka pran.

Pwoblèm sanitè a grav anpil, nou riske a tout jan de maladi, epidemi.

Ti krik ti krak grev nan lopital. Aparey pou moun ki malad nan ren ki anpàn. Malad yo ap mouri pa pil e pa pakèt, se dèy ak tristès k’ap di ayibobo.

Chak jou la vi a vin pi chè. A koz nou pa pwodwi jan nou te konn fè l lontan an. Ministè agrikilti ak anviwonman nou pa kon ki wol yo nan peyi a, si yo te gen bidjè nan men yo, gouvènmam an ta ka di se minis yo ki pa fè travay yo. Epi si palman an gen pi gwo bidjè ke yo? Epi timoun lekol ap etidye Ayiti peyi esansyelman agrikol. Sa a grav.

Koripsyon lan tout administrasyon leta a vinn pi grav. Nap mandé: eske se sa ki rele demokrasi lè yon sitwayen/èn pa ka jwen sevis lan leta ki la pou sevi.

Enpak pwoblèm sa yo gen gwo konsekans sou popilasyon an. Fenomèn moun k’ap andikape chak jou a koz de kriz tansyon. Aprè Madam Georges Michel fin sibi vyolans vèbal nan machin li nan men manifestan bidjè 2017-2018 la, ta pral fè yon AVC epi li mouri. Pèsonn pa responsab.

N’ap koube nou byen ba devan tout moun ki tonbe kite nou nan lit la. E n’ap salye fanm tankou gason ki rete konsekan, pandan n’ap mandè prezidan an, chef polis la ak tout lidè politik yo, pran responsabilite yo. Ann komanse pa chanje mantalite nou pou nou bay peyi sa a yon chans, souplé.

«Être responsable c’est subir soi-même les conséquences de ses actes» Pour répéter Pascal Salin.

Johanne G. Armand

Présidente

Posted by: | Posted on: October 26, 2017

POSITION POLITIQUE DE LIPOUFANM

A l’occasion du 21ème anniversaire de LIPOUFANM, ce 26 octobre 2017, nous vous invitons à lire un extrait du texte que nous avions publié l’année dernière, une façon de réitérer notre position sur la situation politique du pays:
Après vingt ans sur le terrain, nous constatons que le système de gouvernance actuel ne garantit pas la participation pleine et entière des femmes aux postes de leadership du pays.

Lig Pouvwa Fanm ne veut plus continuer à supporter ce système moribond qui n’a rien à voir avec la démocratie. Elle pense que tous les secteurs vitaux et actifs de la société doivent dire non à cette faillite totale du pays. Nous pouvons dire haut et fort qu’au niveau individuel toutes celles qui ont pris part à nos activités de formation sont pleinement satisfaites. Cependant, quant à l’accession aux postes électifs c’est l’échec total. Nous rejetons totalement à tous les niveaux la gestion de la République de Port-au-Prince, nous disons oui à l’autonomie pleine et entière des Départements.

Voir le document du 26 Octobre 2016 sur notre page de Face Book ou sur notre site www.ligpouvwafanm.org

Fait à Port-au-Prince, ce jeudi 26 Octobre 2017